Košík je prázdný

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: román, epika
 • Literární směr: literární moderna (symbolismus, dekadence, impresionismus)
 • Slovní zásoba a jazyk: román je psán spisovně, obsahuje francouzské výrazy, v textu je řada archaismů, ironie, autor se vyžívá v dlouhých popisech interiérů a dialogů, časté jsou také básnické a umělecké popisy
 • Postavy:
  • Dorian Gray – na začátku příběhu nezkažený mladík, který je velmi jednoduše ovlivněn lordem Henrym, se kterým přechází na temnou stranu, v průběhu děje začne ubližovat lidem, všechny nepravosti se však zrcadlí jen na tváří jeho namalovaného portrétu
  • Lord Henry Wotton – aristokrat, ve společnosti oblíben i přes své dekadentní názory, manipulátor
  • Basil Hallward – malíř, je okouzlen krásou Doriana, namaluje jeho portrét
  • Sibyla Vaneová – nadaná mladá herečka, ale velmi naivní, zamiluje se do Doriana, pak ztrácí svůj herecký talent
  • James Vane – bratr Sibyly, chce pomstít její smrt
 • Kompozice: Kompozice díla je chronologická, vyprávění děje je proloženo popisy interiérů a exteriérů, dále se v knize objevují časté charakteristiky anglické vyšší společnosti
 • Prostor: Londýn na konci 19. století a anglický venkov
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Autor se snaží poukázat na pokrytectví a rovněž reflektuje morální hodnoty a dekadenci doby. Zlé skutky musí být potrestány. Výčitky můžou být někdy tím nejhorším trestem.

DĚJ

Dorian Gray se seznámí u malíře Basila Hallwarda s lordem Henry Wottonem. Dorian propadne dekadentním myšlenkám lorda Henryho. Jednou z nich je, důraz na krásu fyzického těla a mládí. Uvědomí si, že portrét, který mu namaloval malíř Basil Hallward nebude stárnout, zatímco on sám ano. Vyplní se jeho přání, aby místo něho stárnula jeho podobizna. Portrét se tak promění v zrcadlo a odráží na obličeji všechny hříchy, kterých se Dorian dopustí.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Konec 19. století se v Evropě nese v duchu prosazování nových uměleckých proudů. Situace se vyostřila mezi zastánci dřívějších směrů a autory, kteří přišli s novým pojetím a někteří z nich dokonce prosazovali nový koncept „l’art pour l’art.“ Především mladá generace začala revoltovat s cílem prosadit svobodu slova. Přesně v této době přichází na scénu Oscar Wilde se svými provokativním oblečením a nekorektními názory.

AUTOR

Život autora: Oscar Wilde (1854-1900)

Oscar Wilde byl prozaik, básník a esejista irského původu. Narodil se do rodiny chirurga a spisovatelky roku 1854 v Dublinu. Nejprve studoval filologii v Dublinu a poté v Oxfordu. Tam se také seznámil s dekadentními názory. Ty se později promítly v jeho díle, ve kterém se nebál šokovat puritánskou anglickou společnost odsuzováním vyšší společnosti a narážkami na homosexualitu. Oženil se za Constance Lloyd, ale pouze kvůli finančnímu zabezpečení. Měl dva syny, o které se s láskou staral. Udržoval poměr s Alfredem Douglasem. Nakonec byl uvězněn a odsouzen ke dvěma letům nucených prací. Po propuštění cestoval po Evropě a zemřel ve Francii.

Další autorova tvorba:

 • Poezie: Básně, Balada o žaláři v Readingu
 • Drama: Salome
 • Próza: Šťastný princ a jiné pohádky, Lady Fuckingham

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ:

 • Paul Verlaine – sbírka Moudrost
 • Edgar Allan Poe – Povídky

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.