Košík je prázdný

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka, 1. díl - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: próza, román
 • Literární směr: humoristický protiválečný román
 • Slovní zásoba a jazyk: pražský dialekt, hovorový jazyk, germanismy, vojenský slang, knižní jazyk, metafory, přirovnání, přísloví
 • Postavy:
  • Josef Švejk – „geniální blb“, někdy se chová hloupě, přitom je velmi chytrý, prostomyslný dobrák, mluvka, loajální, vždy spokojený, všechny úkoly plní na maximum
  • Polní kurát Katz – kněz, ale v Boha nevěří, je věčně namol a hraje karty
  • Nadporučík Lukáš – prospěchář a pokrytec, přetvařuje se, umí být i dobrosrdečný
  • Poručík Dub – zlý, podlý a povýšený
 • Kompozice: románová tetralogie, poslední díl byl nedokončený (dopsal Karel Vaněk), V zázemí, Na frontě, Slavný výprask, Pokračování slavného výprasku
 • Postup je chronologický s retrospektivními historkami (hospodské historky)
 • Prostor a čas: 1. světová válka, České Budějovice, Praha
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): surovost a nesmyslnost války, vysmívá se válce a protestuje proti ní (rozdíl oproti ostatním autorům)

DĚJ

Na začátku knihy zjišťujeme společně se Švejkem, že vypukla první světová válka. Švejk vyhlašuje v hostinci nahlas své názory na atentát v Sarajevu, ale naneštěstí ho uslyší tajný agent. Švejk je tedy zatčen pro velezrádné řeči. Kvůli jeho hloupým odpovědím ho pošlou do blázince. Tam se mu líbí, protože se o něj pěkně starají. Nakonec ho zblázince vyhodí. Když začne válka, narukuje Švejk do armády. V té době ale má revma, a proto ho hospodyně doveze na vozíku. Lékařská kontrola ho prohlásí za simulanta. Léčba spočívá v dietě, polykání aspirinu a vyplachování žaludku. Při mši si ho vyhlédne polní kurát a ustanoví ho svým sluhou. Je ale věčně namol a všechny peníze prohraje v kartách. Jednou místo peněz vsadí Švejka. Prohraje a Švejk se stane sluhou nadporučíka Lukáše, který si ho časem oblíbí.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Reakce na hrůzy války. Snaha nepředkládat řešení k nápravě, nýbrž skrze postavu Švejka se válce smát (vysmívat). V tomto přístupu byl Hašek velmi ojedinělý. Rovněž se ve Švejkovi snažil reflektovat absurditu Rakouska-Uherska, jeho dvojjakost a státní zájmy.

AUTOR

Život autora: Jaroslav Hašek (1883-1923)

Vystudoval Československou obchodní akademii. Na gymnáziu byl jeho třídním učitelem Alois Jirásek. Věnoval se psaní a publicistice. Příležitostně byl redaktorem – České slovo, Svět zvířat. Prošel různými zaměstnáními. Procestoval (většinou pěšky) celou rakousko-uherskou monarchii i část Německa. Nejlépe mu vyhovovaly satiry a humoresky. Dělal si srandu z rakušáctví, militarismu i institucionalismu. Vedl bohémský život, a tak začaly jeho problémy s alkoholem. Za první světové války upadl do ruského zajetí a vstoupil do Rudé armády.

Autorovo další dílo:

Historie vola, trilogické drama – Pevnost, Pružnost, Tažnost

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

Ernest Hemingway – Stařec a moře

Viktor Dyk – Krysař

Karel Čapek – Bílá nemoc, Krakatit, R.U.R.

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.