BLACK FRIDAY! 50% sleva na maturitní a přijímačkové kurzy vyprší za . Získat kurz za polovinu!
Košík je prázdný

Honoré de Balzac: Otec Goriot - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: epika, román
 • Literární směr: realismus
 • Slovní zásoba a jazyk: převážně spisovný jazyk, občasné hovorové výrazy, v textu se objevuje řada archaismů, metafor a dvojsmyslů, časté jsou přechodníky
 • Postavy:
  • Otec Goriot – bývalý výrobce nudlí, miluje své dcery Anastázii a Delfínu, dobrosrdečný, naivní ale moudrý, poctivý
  • Evžen – student práv, chudý, cílevědomý
  • Bianchon – studuje medicínu, nejlepší kamarád Evžena, pomáhá mu starat se o otce Goriota
  • Delfína – zastíněná úspěchem své sestry, miluje Evžena, často využívá otce ve svůj prospěch, ale miluje ho víc než Evžen
  • Anastázie – touží po dobrém postavení ve společnosti, tahá z otce akorát peníze
 • Kompozice: Kniha je součástí cyklu Lidská komedie. Kniha má 222 stránek, není rozdělena na kapitoly.
 • Prostor a čas: 1835 v Paříži
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Charakteristika pařížské společnosti, přetvářka a chtíč po penězích.

DĚJ

Otec Goriot miluje své dcery víc než cokoliv jiného a provdá je za bohaté muže. Dcery z otce akorát tahají peníze. Goriot postupně vše prodal, aby se jim zavděčil. Do domu se nastěhuje chudý student Evžen, který touží po tom mít dobré postavení. Začne se chovat jako bohatý šlechtic a když se setká s Goriotovou dcerou Anastázií, zamiluje se do něj. Obě dcery se dostanou na mizinu a otec se jim snaží pomoct, což nakonec vyústí v jeho smrt.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Ve svých dílech se Balzac zaměřuje na šlechtický život a snaží se popsat všechny typy šlechticů a jejich životní situace. Vždy stojí na jejich straně. Snaží se vystihnout převládající morální vlastnosti.

AUTOR

Život autora: Honoré de Balzac (1799-1850)

Francouzský představitel realismu a romantismu. Zakladatel kriticko-realistického románu. Pocházel z bohaté rodiny právníků. Sám v Paříži vystudoval práva. Proti vůli rodiny se stal spisovatelem. Prvně psal dobrodružné romány, které později zavrhl. Celý život se snažil proniknout mezi aristokracii, z čehož také proudily jeho neustálé finanční potíže. Většinu času psal po výdělek, častokrát hekticky. Působil také jako novinář a kritik.

Autorovo další dílo:

Lidská komedie – Otec Goriot, Lesk a bída kurtizán, Ztracené iluze

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ:

 • Gustav Flaubert – Paní Bovaryová
 • Guy de Maupassant – Kulička, Miláček

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.