Košík je prázdný

Romain Rolland: Petr a Lucie - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: epika, novela
 • Literární směr: realistický proud meziválečného období
 • Slovní zásoba a jazyk: Autor využívá spisovný jazyk. V textu se objevují přechodníky, symbolika, archaické výrazy, francouzské výrazy. Autor používá er-formu.
 • Hlavní postavy:
  • Lucie – dívka z chudé rodiny, citlivá a něžná, živí se malováním obrazů
  • Petr – pochází z bohaté rodiny, vztah s Lucií je jeho životem a jedinou nadějí, nechápe smysl války
  • (Filip – bratr Petra, vzhlíží k němu)
 • Kompozice: Děj je vyprávěn chronologicky.
 • Prostor a čas: Paříž, 30. 1. 1919 – Velký Pátek, 29. 3. 1918, dva měsíce
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): krutost a nesmyslnost války, životní kontrasty (chudoba x bohatství, láska x nenávist), přeměna člověka válkou

DĚJ

Příběh začíná, když Petr nastoupí jednoho dne roku 1918 v Paříži do metra a spatří krásnou dívku. Osud jim dopřeje, aby se jejich ruce náhodou setkaly, když zazní výstřely a lidé začnou v metru panikařit. O několik dní později se mladý pár sejde již cíleně a začínají se pomalu poznávat. S postupujícím časem se do sebe hluboce zamilují. Překážka jejich vztahu je Petrovo povolání do armády. Rozhodnou se proto, že se zasnoubí. Na Velký Pátek si jdou poslechnout chór do kostela. Paříž je zrovna v těch dnech silně ostřelována a zřítí se rovněž i kostelem, ve kterém se Petr s Lucií nacházejí. Oba milenci tak umírají.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Po první světové válce se do literatury velmi často dostala témata války. V této souvislosti se prosazují směry naturalismus a realismus. Autoři se snaží, co nejobjektivněji zachytit situace, které se častokrát staly přímo jím samým. Romány zachycují vývoj hlavní postavy, tak jak to vidíme např. u románu Petr a Lucie. Znakem této moderní literatury je také práce s podtextem, autor tedy dává prostor čtenáři domyslet si některé souvislosti.

AUTOR

Život autora: Romain Rolland (1866-1944)

Romain Rolland se narodil ve vážené notářské rodině. V Paříži absolvoval elitní školu Ecole Normale Supérieure a pak pokračoval ve studiu v Říme. Tam také začal s psaním. V roce 1915 dostal Nobelovu cenu za román Jan Kryštof. Jeto tvorba je ovlivněna první světovou válkou. Klade důraz na demokracii, humanismus a antifašismus. Důležitou součástí jeho díla jsou také životopisy slavných – Michelangelo, Beethoven, Tolstoj atd.

Autorovo další dílo:

 • Jan Kryštof
 • Okouzlená duše
 • Dobrý člověk ještě žije

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ:

 • Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid
 • Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.