Košík je prázdný

E. A. Poe: Povídky - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: lyricko-epická baladická skladba
 • Literární směr: hororová balada
 • Slovní zásoba: spisovné a nespisovné výrazy, použití vykřičníků
 • Text: personifikace, metafory, vypravěčova ich-forma
 • Kompozice: Povídky na sebe nenavazují. Většina povídek je vyprávěna chronologicky, někdy i retrospektivně.
 • Prostor: Každá povídka se odehrává na jiném místě a v jiném čase.
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Autor dává najevo zkaženost světa a nepěkné vztahy mezi lidmi, snaží se ve čtenáři vzbudit strach, některé pasáže však odlehčuje i vtipem

DĚJ

Soubor 34 povídek. E. A. Poe je vydával v průběhu celého svého života.

Havran

Nejslavnější a nejpřekládanější báseň z této sbírky. Leitmotivem jsou vzpomínky na autorovu lásku. První obraz zobrazuje básníka, který sedí jedné zimní noci v knihách a vzpomíná a vzpomíná na svou zemřelou lásku Lenoru. Z četby jej vyrušilo zaťukání na okno. Po otevření okna vletěl do místnosti černý havran. Usadil se na bělostném poprsí sochy Pallas Athény a seděl tam s velmi zachmuřeným výrazem. Básník s ním začal rozmlouvat. Viděl v něm proroka, proto se ho začal ptát, zda mu život přinese ještě nějaké štěstí a potká svou lásku Lenoru. Havran mu svým krákoravým hlasem však vždy přinesl pouze jednu odpověď – never more (nikdy víc).

Jáma a kyvadlo

Příběh vypráví o muži, který je uvězněn v celé, ve které objeví jámu. Rozličnými způsoby se mu podaří uniknout několika skoro uskutečněným popravám. Jedná se právě o kyvadlo či pohybující se zdi. Nakonec je osvobozen a zachráněn francouzským generálem.

Další povídky

Např. Černý kocour, Vražda v ulici Morgue, Zlatý brouk, Zánik domu Usherů …

LITERÁRNÍ HISTORIE

Společensko-historické pozadí vzniku

Jedná se o období realismu v USA první poloviny 19. století. Toto období se vyznačuje nespokojeností a buřičstvím mezi dvěma revolucemi. V USA se prosazují myšlenky liberalismu a národní hrdosti.

AUTOR

Život autora: E. A. Poe (1809 – 1849)

Narodil se v Bostonu rodině kočovníků. Dětství strávil v opatrovnictví rodiny Allenových. Jako dítě byl v Anglii, studoval univerzitu, ale nedokončil ji. Později studoval vojenskou akademii. Již během studií vedl rebelský život. Experimentoval s drogami i alkoholem. Začínal jako novinář, ale postupně se čím dál tím víc věnoval literární činnosti.

Poe je představitelem amerického romantismu. Je považován za zakladatele detektivky. Ve své tvorbě se snažil uspokojit poptávku své doby, proto se zaměřuje na témata plná hrůzy a strachu. Často používá psychologické monology vypravěče.

Vlivy na dané dílo:

V tvorbě se velmi odráží autorův problematický život. Rovněž v pobyt v Anglii se stal autorovou velkou inspirací.

Další autorova tvorba:

 • Romány
 • Příběhy Arthura Gordona Pyma
 • Eseje
 • Filosofie nábytku

Překlady: Josef Vrchlický, Vítězslav Nezval, Charles Baudelair

Odrazy ve filmové tvorbě: Seriál Simpsonovi

DALŠÍ AUTOŘI

 • Victor Hugo – Bídníci
 • Bratři Grimmové – pohádky
 • Puškin – Evžen Oněgin
 • Karel Hynek Mácha – Máj
 • Karel Jaromír Erben – Kytice

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.