Košík je prázdný

Franz Kafka: Proměna - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: epika, novela
 • Literární směr: existencialismus
 • Slovní zásoba a jazyk: styl je věcný a strohý, vyprávění je v er-formě, spisovný jazyk bez slangových a hovorových výrazů, archaismů, text je srozumitelný
 • Postavy:
  • Řehoř Samsa – obchodní cestující, velmi svědomitý, jeho rodina je na něm finančně závislá, nejprve se svou proměnou vypořádává dobře, nakonec ho však situace semele
  • Markéta – Řehořova sestra, podle Řehoře je chytrá a statečná, je jediná, kdo se k Řehoři po přeměně odváží, je nucena rychle dospět
  • Otec – prchlivý, nerozvážný
  • Matka – opatrná, nedůvěřivá, starostlivá, přemáhá v sobě odpor k broukovi
 • Kompozice: Kniha je rozdělena do tří kapitol. Autor se snaží spojit dvě nesourodá témata – každodenní všednost života rodiny a nevšední situaci proměny člověka ve zvíře a s tím spojené problémy, charakter povídky
 • Prostor a čas: dům rodiny Samsových, vzpomínky na život před proměnou
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): metafora odcizení v moderním světě, člověk není chráněn ani v nejbližším okruhu svých blízkých, častokrát je tento pocit ještě umocněn

DĚJ

Řehoř Samsa se jednoho rána probudí a zjistí, že se proměnil v brouka. S touto proměnou se vypořádává poměrně dobře. Nicméně kvůli proměně je mu znemožněno vykonávat většinu činností. Rovněž ztratil také hlas a vydává jen zvířecí skřeky. Jediný člen rodiny, který ho nezavrhne je sestra Markéta, které se o něj i přes hrůznou proměnu snaží starat. Řehoř se snaží být své rodině co nejméně na obtíž, přesto se vyskytne několik nedorozumění, které ještě zhorší už tak velmi napjatou situaci. Rodina vede neustálé debaty o tom, zda je brouk opravdu i jejich syn. Po čase se jej zřekne i sestra Markéta. Řehoř začne velmi trpět psychicky i fyzicky. Jeho smrt je pro rodinu vysvobozením.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Svět je zmítán světovými válkami a novým konceptem totality – fašismus, socialismus. Zároveň dochází k vědeckému a technickému pokroku, který se však podepisuje na mezilidských vztazích. Vrcholí národní snahy a vzniká Československý stát.

AUTOR

Život autora: Franz Kafka (1883-1924)

Jeden z nejvýznamnějších představitelů moderní literatury. Předznamenal vlnu absurdního dramatu. Narodil se v Praze v bohaté židovské rodině. Těžce nesl svou práci jako úředník v pojišťovně. Měl v sobě rozpor, zda se věnovat rodinnému životu nebo psaní, kterému šlo nejlépe v izolaci. Onemocněl tuberkulózou. Před smrtí požádal svého přítele Maxe Broda, aby spálil všechny jeho rukopisy. Řadí se mezi autory pražské německé literatury. Cítil se podivně izolován jako německy píšící židovský autor v Praze. Nepsal pro čtenáře, ale pro sebe. Jeho hrdinové se dostávají do absurdních situací. Autor nevysvětluje proč, ale vše líčí do detailu. Kořeny můžeme hledat v Kafkově citlivé povaze a křehké psychice.

Autorovo další dílo:

 • Romány
  • Nezvěstný
  • Proces
  • Zámek

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Max Brod – zveřejnil Kafkovo dílo, své dílo např. Hlídka
 • Herman Hesse – Stepní vlk, Siddhartha
 • Marcel Proust – Hledání ztraceného času
 • James Joyce – Odysseus
 • Maxim Gorkij – Měšťáci

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.