Košík je prázdný

Jane Austen: Pýcha a předsudek - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: epika, román
 • Literární směr: realismus, ačkoliv Austen žila v době romantismu
 • Slovní zásoba a jazyk: jednoduchý spisovný jazyk, často se vyskytuje ironie, základním stavebním prvkem je monolog, převažuje vyprávění, působí až jako konverzační drama, což v té době bylo neobvyklé
 • Postavy:
  • Elizabeth – hlavní postava, chytrá, tvrdohlavá, demokratka, sama Austenová se ztotožňuje s touto postavou
  • Pan Darcy – bohatý, nejprve se chová pyšně a arogantně, poté se zbavuje předsudků
  • Pan Bingley – hodný a laskavý, snadno manipulovatelný
  • Jane – nejstarší ze sester Bennetových, dobrosrdečná, veselá, krásná
  • Pan Bennet – moudrý člověk, dívá se na vše s nadhledem, směje se nad hloupostí své ženy
  • Paní Bennetová – jediný její cíl je provdat všech pět svých dcer, myslí na jejich dobro, ale jen je tím ztrapňuje
  • Další sestry – Mary – pořád filozofuje, má svůj svět, Kitty a Lydia – nejmladší, honí se za důstojníky
 • Kompozice: Děj je líčen chronologicky s postupnou gradací.
 • Prostor a čas: Viktoriánská Anglie 18. století, venkov
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Kritika tehdejších poměrů ve společnosti – sňatky z rozumu a ne lásky, pošetilost a marnotratnost

DĚJ

Příběh se odehrává na anglickém venkově. Paní Bennetová chce provdat pět svých dcer. Do sousedství se přistěhuje mladý a bohatý pan Bingley. Jane se s ním seznámí na plese a ihned se do něj zamiluje. Na plese je i starší přítel pana Bingleyho, pan Darcy. Chová se velmi povýšeně, a ještě ke všemu urazí sestru Jane, Elizabeth. Pan Darcy si myslí, že si Jane chce vzít pana Bingleyho jen kvůli penězům, a proto jej odváží zpět do Londýna. Jane a pan Bingley se však opravdu milují a trpí, když musí být od sebe. Pan Darcy se chová ke všem povýšeně, a ačkoliv si myslí, že Elizabeth není ani hezká ani chytrá, nakonec se do ní zamiluje. Jako jediná totiž o něj nejeví vůbec žádný zájem. Když ji požádá o ruku, odmítne ho, a ještě jej obviní, že zničil lásku mezi Jane a panem Bingleym. Pan Darcy si tato slova vezme k srdci a snaží se změnit. Elizabeth jeho změnu velmi ocení, a nakonec se zasnoubí. Stejně tak Jane s panem Bingleym.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Dílo se řadí k rodinným románům a vykresluje život střední třídy v 18. století. Román je určen především ženským čtenářkám, protože popisuje prostředí domácnosti a osudů žen v domácnosti. Austen, na rozdíl od jiných ženských autorek v té době, dosáhla vysokého vzdělání, proto jsou takové i její hrdinky – rozumné a prozíravé. Základní zápletka tohoto díla poskytla inspiraci mnoha dnešním romantickým komediím.

AUTOR

Život autora: Jane Austen (1775-1817)

Zakladatelka moderního románu v anglické literatuře. Ve svém díle se zabývá dospíváním mladé dívky v ženu. Popisuje emocionální a myšlenkový přerod hlavních hrdinek. Klade důraz na nedostatky, které mají podle autorky vycházet z nesprávné nebo nedostatečné výchovy. Většina románů obsahuje milostnou zápletku či hovoří o lásce obecně, ať již více či méně otevřeně.

Autorovo další dílo (romány):

 • Rozum a cit
 • Mansfieldské panství
 • Přesvědčování
 • Sanditon
 • Emma

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Emily Jane Brontë – Na větrné hůrce
 • Charlotte Brontë – Jane Eyre
 • Mary Wollstonecraft Shelleyová - Frankenstein

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.