BLACK FRIDAY! 50% sleva na maturitní a přijímačkové kurzy vyprší za . Získat kurz za polovinu!
Košík je prázdný

Daniel Defoe: Robinson Crusoe - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: próza, epika
 • Literární směr: dobrodružný román s prvky osvícenství
 • Slovní zásoba a jazyk: ich-forma, spisovný jazyk, jednoduché věty
 • Postavy:
  • Robinson – křesťan, vynalézavý, touží po plavbách na moři, ale místo toho musí studovat, zručný, trpělivý, praktický a rozumný
  • Pátek – původně divoch patřící k lidem Karibů, na ostrov se dostal jako zajatec lidojedů, kvůli Robinsonovi se zřekl kanibalismu, učenlivý a věrný, ale bojácný
 • Kompozice: Kniha je rozdělena do 28 kapitol. Částečně je psána chronologicky a částečně retrospektivně.
 • Prostor a čas: 17. století, Anglie, ostrov asi 50 mil od brazilského pobřeží
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): osamocení člověka na pustém ostrově, kde přežívá téměř 30 let, vyrovnání člověka se sebou samým a s Bohem

DĚJ

Robinson se již od mládí toužil stát námořníkem. Poté co utekl z domu na moře, zažil své první ztroskotání. Nalodil se však na další loď a kapitán ho naučil umění námořní plavby. Loď však byla přepadena piráty a Robinson padl do maurského otroctví. Posléze utekl s černošským chlapcem Xurym. Nějakou dobu pracoval v Brazílii na cukrových plantážích, ale práce ho neuspokojovala. Vydal se tentokrát na obchodní plavbu, ale loď ztroskotala. Robinson se jako jediný z posádky zachránil na pustém ostrově. Robinson se zde postupně zabydlel. Po čase zjistil, že ostrov navštěvují kanibalové. Při jedné z takovýchto „návštěv“ zachránil domorodého chlapce, kterého pojmenoval Pátek. Brzy se stali přáteli. Po několika letech zakotvila u ostrova loď se vzbouřenci loď. Robinsonovi se podařilo osvobodit kapitána, a tak mohl po 28 letech odplout domů do Anglie. Pátek odjel s ním. V Anglii však opět nebyli šťastní. Jejich příběh končí cestou do Asie.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Román měl velký vliv na vznik nového žánru, tzv. robinsonád – dobrodružné romány, jejichž tématem je ztroskotání na pustém ostrově, postupné budování lidské existence. Tento směr má přímou souvztažnosti s tehdejším obdobím osvícenství, které říká, že člověk je schopen poznat a zvládnout cokoli, díky svému rozumu. Kniha je však plná mystifikací. Již v úvodu se snaží čtenáře přesvědčit, že se jedná o reálný příběh. Napomáhají tomu i detailní popisy v průběhu děje. Mystifikace však odpovídá době vzniku, kdy pravda byla tou nejvyšší metou.

AUTOR

Život autora: Daniel Defoe (asi 1660-1731)

Anglický žurnalista a spisovatel, zakladatel dobrodružného románu. Narodil se v Anglii do rodiny londýnského svíčkaře a řezníka. Dosáhl vysokého akademického vzdělání. Defoe byl politicky velmi aktivní člověk. Sám protestant bojoval proti katolizaci Anglie a usiloval o demokracii. Snažil se o opravdové zlepšení života. Za své názory skončil i ve vězení. Jednu dobu byl obchodníkem. Pracoval také jako tajný agent.

Autorovo další dílo:

 • Hymnus na pranýř
 • Moll Flandersová
 • Politické dějiny ďábla
 • Roxana
 • Deník morového roku

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Jan Ámos Komenský – Labyrint světa a ráj duše
 • Jean Baptiste Moliere – Lakomec
 • Voltaire – Candide

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.