Košík je prázdný

Jiří Wolker: Těžká hodina - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: poezie
 • Literární směr: proletářská poezie
 • Slovní zásoba a jazyk: v textu se objevují anafory, dramatičnost, opakování slov
 • Děj vybraných básní:
  • Těžká hodina – přerod chlapce v muže, báseň popisuje rozdíl mezi dětským a dospěláckým životem, světem bezstarostnosti a tvrdé práce
  • Balada o snu – dělník Jan prochází městem a pozoruje rozdíly v sociálních vrstvách, má sen o životě bez chudých a hladových, jeho láska Marie ho přemluví realizovat svůj sen skrz revoluci, balada je věnována J. Seifertovi
  • Balada o očích topičových – hrdinou je elektrárenský topič Antonín, postupně v práci přichází o zrak, jednoho dne v práci umírá, myšlenka – člověk je smrtelný, práce je nesmrtelná
 • Kompozice: dílo obsahuje 22 básní, s tématikou sociálních balad
 • Prostor a čas: autor píše básně v roce 1922, kam patří i děj těchto básní, básně a balady se odehrávají v městském prostředí
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Dělník se potýká se sociálními problémy a odlišnostmi mezi jednotlivými sociálními vrstvami, tyto problémy je však možné překonat revolucí

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Jiřího Wolkera řadíme mezi autory tzv. proletářské poezie, což je český literární směr 20. let 20. století. Za vznikem tohoto směru stál právě Jiří Wolker a základy mu položil ve své stati Proletářská umění v roce 1922. Na základě tohoto směru vzniká v roce 1920 umělecká skupina Devětsil, která sdružuje české avantgardní umělce. Jiří Wolker byl rovněž zakladatelem tzv. literární skupiny, pod jejímiž křídly tvořili moravští autoři expresionismu.

AUTOR

Život autora: Jiří Wolker (1900-1924)

Český básník. Autor se narodil v Prostějově, v proletářské rodině. Po ukončení gymnázia jel studovat do Prahy filozofii a práva. Během studia u něj propukla tuberkulóza, ze které se bohužel nevyléčil. Napsal si vlastní epitaf. Po smrti opěvován jako jeden z nejlepších národních básníků.

Autorovo další dílo:

 • Host do domu
 • O milionáři, který ukradl slunce
 • Básně z pozůstalosti

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Jaroslav Seifert – Všecky krásy světa, Šel malíř chudě do světa
 • Karel Teige – Svět, který se směje, Svět, který voní
 • Romain Rolland – Petr a Lucie
 • John Steinbeck – O myších a lidech

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.