Košík je prázdný

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: lyricko-epická satirická báseň
 • Literární směr: romantismus s prvky realismus, roli hrálo také probíhající národní obrození
 • Slovní zásoba a jazyk: hovorový jazyk, využití slovesnosti, řečnické otázky, historismy a archaické výrazy, biblické náměty, personifikace
 • Postavy:
  • Autor (K. H. Borovský) – vlastenec, vzpírá se proti rakousko-uherskému absolutismu, ironický, odvážný
  • Rodina – Borovský se s ní loučí
  • Dedera – komisař, velký zastánce Bachova absolutismu
 • Kompozice: Dílo se skládá z devíti zpěvů, retrospektivní děj
 • Prostor: cesta z domova do Brixenu, prosinec 1851
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): kritika Bachova absolutismu, výsměch vládě, snaha o prosazení svobody

DĚJ

Příběh začíná, když si Borovský povídá s měsícem na nebi a svěřuje se mu, jak se dostal do Brixenu. Jednou v noci pro něj přišli policisté a on se musel narychlo rozloučit s rodinou, protože jej čekala cesta do vyhnanství. To vše „jen proto“, že byl odpůrcem Bachova absolutismu. Prosazoval svobodu jak lidí, tak i jejich projevu. Tím se však stal nepřítelem státu a Bach se rozhodl ho poslat do vyhnanství v Brixenu. Na cestě ho provázel komisař Dedera a žandarmové (strážní). Havlíček zůstal v Brixenu až do roku 1855.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Pomalu se prosazují myšlenky národního obrození a politického uvědomění. Rakousko-Uhersko se po porážce revoluce vrací k absolutismu, hlavním představitelem ministr vnitra Alexander Bach. Za jeho etapy došlo k velkému ekonomickému rozvoji, za to lidé byli utlačování. Rozvolnění přišlo v 60. letech 19. století.

AUTOR

Život autora: Karel Havlíček Borovský (1821-1856)

Považován za zakladatele moderní české žurnalistiky a novinářství. Zároveň považován i za otce literární kritiky. Chtěl se stát knězem, ale později ztratil o tomto povolání iluze a stal se vychovatelem v Rusku. Po návratu se začal politicky angažovat a pracovat jako novinář. Společně s Františkem Palackým stojí u zrodu austroslavismu. V roce 1851 je vyhnán do Brixenu.

Další autorova tvorba:

 • Soubor reportáží Obrazy z Rus
 • Básnické skladby: Křest svatého Vladimíra, Král Lávra
 • Epigramy – krátké satirické básně s vyostřenou pointo

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ:

 • Alois Jirásek – Proti všem, Psohlavci
 • Jan Neruda, Karel Václav Rais, Karolína Světlá, bratři Mrštíkové

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.