Košík je prázdný

Karel Čapek: Válka s mloky - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: scifi/antiutopický román, epika, próza
 • Literární směr: demokratický proud
 • Slovní zásoba a jazyk: typické novinové výstřižky nalepené v knize, většinou jde o odborné texty, málo dialogů, většinu textu tvoří popis
 • Hlavní postavy:
  • Kapitán Van Toch – kapitán obchodí lodi, chamtivý, objevuje mloky v Tichomoří
  • Mloci – obraz lidí v Německu, pracují pro společenství, nepotřebují lásku ani přátelství
  • Chief Salamander – vůdce mloků
  • G. H. Bondy – továrník, ziskuchtivý, přítel Van Tocha, pomáhá mlokům
 • Kompozice: kniha začíná předmluvou, dále je děj rozdělen do třech knih, každá má kapitoly
 • Prostor a čas: různá prostředí – Tichomoří, Atlantský oceán, Praha, svět před 2. světovou válkou (30. léta)
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): varování před nebezpečím fašismu, morální úpadek, ztráta individuality, varování před zánikem civilizace

DĚJ

Děj je rozdělen do třech kratších knih.

Andrias Scheuchzeri – vypravování, jak vše začalo – objevení mloků a jejich přijetí společností

Po stupních civilizace – rozšiřování mloků po světě a využití lidmi, jejich vývoj je popsán v odborných časopisech, jejich výstřižky sbírá pan Vondra

Válka s mloky – závěrečný konflikt a snaha najít řešení, konflikt vyústí v celosvětovou válku, nejdůležitější je poslední kapitola, ve které autor přemýšlí, jak příběh završit, existují dva možné scénáře – lidé budou mloky vyhubeni, mloci budou mít stejný osud jako lidé a vyhubí se sami

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Jedná se o dobu, kdy Česku hrozila ztráta samostatnosti a druhá světová válka byla již na spadnutí. Čapek ve své tvorbě odkazoval na základní lidské hodnoty – lásku, práci, víru, solidaritu a soudržnost. Tyto hodnoty dával do kontrastu s násilím, mocí, technickým rozvojem. Neustoupil fašistům a dál publikoval do novin.

AUTOR

Život autora: Karel Čapek (1890-1938)

Český spisovatel, novinář, politik, překladatel a fotograf. Redaktor Národních listů a Lidových novin. Bratr Josefa Čapka. Studoval na Univerzitě Karlově, v Berlíně a Paříži. Pracoval v redakční radě, jako dramaturg, redaktor i učitel. Přítel TGM. Navržen norským tiskem na Nobelovu cenu, ale nedostal. Poté byl nominován ještě šestkrát. Jako první český spisovatel měl velký ohlas i v cizině. Ve svém prvním období se soustředí hlavně na člověka jako jedince. V dalším období pak přesouvá pozornost na problémy celé společnosti (strach z technického pokroku a fašismu), jedná se o utopické období.

Autorovo další dílo:

 • Krakatit
 • R.U.R
 • Bílá nemoc

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Josef Čapek – Báseň z koncentračního tábora
 • Karel Poláček – Bylo nás pět
 • Jan Werich a Jiří Voskovec – Caesar
 • Eduard Baas – Klapzubova jedenáctka

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.