Košík je prázdný

F. S. Fitzgerald: Velký Gatsby - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: epika, milostný román
 • Literární směr: meziválečná próza
 • Slovní zásoba a jazyk: spisovný jazyk, krátké a úderné dialogy, naopak myšlenky vypravěče dlouhé a popisné, ich-forma
 • Postavy:
  • Nick Carraway – vypravěč, do příběhu nijak nezasahuje, popisuje vzpomínky na léto
  • Jay Gatsby – bohatý mladý muž, přetvařuje se a chce se lidem zalíbit, rád se chlubí svým bohatstvím, optimistický a ctižádostivý, ne vždy upřímný, miluje Daisy
  • Daisy Buchanan – sestřenice Nicka, manželka Toma Buchanana, krásná, ale povrchní, má ráda luxus
  • Tom Buchanan – bohatý a arogantní, myslí si, že je nejlepší a Daisy nemůže chtít nikoho jiného, sám má milenku Myrtle
  • Jordan Baker – přítelkyně Daisy a Nicka, prosdtředníkem mezi Daisy a Jayem
  • Myrtle Wilson – milenka Toma, je ráda vydržována
  • George Wilson – manžel Myrtle, chudý, vlastní autoservis, užívá si Tomova bohatství
 • Kompozice: retrospektivní, Nickovy vzpomínky, řada popisných částí, popis chronologický, příběh zachycuje jedno léto
 • Prostor a čas: New York a Long Island v roce 1922
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Vždy toužíme po tom, co nemáme. Bohatství není v životě to nejdůležitější. Lidé jsou zaměření na materiální hodnoty. Plnění „amerického snu.“

DĚJ

Vypravěč příběhu Nick Carraway přijíždí po válce do New Yorku s cílem vydělat si peníze na burze. Usadí se na Long Islandu v blízkosti mladého zbohatlíka Jaye Gatsbyho. Brzy se seznámí a Getsby jej začne pravidelně zvát na své večírky. Na jedné z party se Nick seznámí s Jordan, svou budoucí přítelkyní. Získává však také možnost lépe poznat Gatsbyho a zjišťuje, že je to velmi tajemná postava. Kromě tajností kolem obchodování s drogami a alkoholem se Jay přiznává Nickovi ke své staré lásce bohaté slečně Daisy. Ta se však během války provdala za jiného muže. Shodou okolností je Daisy Nickova sestřenice. Na jednom z večírků Daisy přejede nešťastnou náhodou milenku svého manžela – Myrtle. Myrtlin manžel se chce pomstít a zastřelí Gatsbyho, protože se domnívá, že to on řídil vůz. Nad smrtí Gatsbyho truchlí jen Nick a Gatsbyho otec, jako by na něj všichni zapomněli. Daisy s manželem odjíždí a znechucený Nick se vrací domů.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Jedná se o dílo, které patří do meziválečného období. F. S. Fitzgerald patří mezi autory tzv. ztracené generace. Toto období se nazývá rovněž tzv. jazzový věk (po roce 1920), USA přichází s řadou novinek a objevů. Město se stává centrem dění, prohlubují se rozdíly mezi chudými a bohatými. Vyvíjí se konstrukt tzv. amerického snu. Za života autora nebylo dílo moc přijímáno, úspěchu se dočkalo až v 50. letech. Nyní se o něm mluví jako o nejlepším americkém díle.

AUTOR

Život autora: F. S. Fitzgerald (1896-1940)

Americký spisovatel a scénárista. Spolu s Ernestem Hemingwayem nejvýznamnější představitel tzv. ztracené generace. Po vypuknutí války narukoval armádu, kde také poznal svou pozdější manželku. Jeho žena trpěla schizofrenií a také vždy toužila po majetku. Ačkoliv za svého života nebyla autorova tvorba příliš oceňována, na tehdejší poměry byla rodin poměrně zámožná. Ve svém díle často používá autobiografické prvky (např. krach burzy, vlastnosti a nemoc jeho manželky – Daisy atd.). Když musí začít platit vzdělání dceři a sanatorium manželce, začne pro něj kruté období. Řešení nalézá v alkoholu. V roce 1940 umírá na infarkt.

Autorovo další dílo:

 • Na prahu ráje
 • Něžná je noc
 • Krásní a prokletí
 • Poslední magnát (nedokončený, vydán po smrti)

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ:

 • Ernest Hemingway – Stařec a moře
 • William Faulkner – Báj, Rekviem za jeptišku, Nepřemožení
 • John Steinbeck – O myších a lidech, Na východ od ráje, Na plechárně

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.