Košík je prázdný

Václav Havel: Zahradní slavnost - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: drama, komedie
 • Literární směr: realistické drama
 • Slovní zásoba a jazyk: jazyk neosobních frází, stupidní přísloví a rčení, degenerovaný funkcionářský jazyk, konverzace bez obsahu, germanizmy, slovenština, ruština,
 • Postavy:
  • Hugo Pludek – dosahuje společenského postavení pomocí omílání prázdných frází, svět a život je pro něj šachovou partií, „antihrdina“, talent pro osvojování si žargonu funkcionářů
  • Petr – Hugův bratr, černá ovce rodiny, chce studovat mikrobiologii, nosí brýle, intelektuál, nesnaží se splynout s davem, rodiče ho před všemi ukrývají
 • Kompozice: Cyklický návrat totožných motivů, opakování gest i slov
 • Prostor a čas: 60. léta, Československo
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): kritika názorového konformismu, kariérismu, morálního úpadku společnosti

DĚJ

Hugo je rodiči vyslán na zahradní slavnost Likvidačního úřadu, aby se setkal s vlivným Františkem Kalabisem. Hugo Františka nenajde, ale zapříčiní sled absurdních situací. Všichni hodnostáři mluví funkcionářským bezobsažným jazykem. Hugo se rychle naučí jejich styl komunikace jako univerzální dorozumívací techniku. Nakonec stane sám v čele nově ustavené Ústřední komise pro zahajování a likvidování. Tím následně ztratí vlastní identitu. Nakonec ho nepoznávají ani vlastní rodiče.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Reakce na společenskou situaci v komunistickém Československu. Karikatura byrokratické společnosti. Opětovné vracení k nesmyslnosti totalitních režimů, absurdita každodenního života přizpůsobujícího se vnější moci.

AUTOR

Život autora: Václav Havel (1936-2011)

Český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a následně český prezident. V 60. letech působil v Divadle Na Zábradlí, kde ho proslavily hry Zahradní slavnost a Vyrozumění. Během Pražského jara se zapojil do politické diskuze a bojoval za demokratickou společnost. Stal je jedním z disidentů a kritiků tehdejší normalizace. Po vypuknutí Sametové revoluce se stal jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Proslavil se svými absurdními dramaty, v nichž se zabývá mocí, byrokracií a esejistickými díly.

Autorovo další dílo:

 • Audience
 • Vernisáž
 • Protest
 • Asanace

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Milan Kundera – Žert, Směšné lásky
 • Ota Pavel – Smrt krásných srnců
 • Josef Škvorecký – Zbabělci
 • Ivan Klíma – Soudce z milosti

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.