Košík je prázdný

8. okruh - Analytická geometrie

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky obsahuje 9 okruhů. Osmým z těchto tematických okruhů je Analytická geometrie. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V didaktickém testu z matematiky studenti vypracovávají úlohy uzavřené, úzce otevřené a široce otevřené. Samotný okruh Analytická geometrie má své tři pod okruhy. Jsou jimi: Souřadnice bodu a vektoru na přímce, Souřadnice bodu a vektoru v rovině a Přímka v rovině.  

V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu. Rovněž můžeš použít publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců ani jejich řešení.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Souřadnice bodu a vektoru na přímce – určení vzdálenosti dvou bodů a souřadnice středu úsečky; užití vektorů a jejich umístění (velikost, souřadnice)

Souřadnice bodu a vektoru v rovině – souřadnice bodu v kartézské soustavě souřadnic; operace s vektory – součet, násobek, skalární součin

Přímka v rovině – parametrické vyjádření přímky, obecná rovnice přímky; polohové a metrické vztahy bodů a přímek v rovině

 

Ukázka příkladů na parametrické rovnice

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se analytické geometrie jsou na testu zastoupeny 4-14 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z matematiky levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z matematiky

Kurz obsahuje 30 hodin výukových videí, více než 100 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.