Košík je prázdný

9. okruh - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky obsahuje 9 okruhů. Devátým, tedy posledním z těchto tematických okruhů je Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V didaktickém testu z matematiky studenti vypracovávají úlohy uzavřené, úzce otevřené a široce otevřené. Samotný okruh Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika má své dva pod okruhy. Jsou jimi: Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti a Základní poznatky ze statistiky.

V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu. Rovněž můžeš použít publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců ani jejich řešení.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti – rozpoznání kombinatorických skupin (variace, permutace); počítání s faktoriály a kombinačními čísly; užití pojmů – náhodný pokus, náhodný jev

Základní poznatky ze statistiky – užití pojmů – statistický soubor, statistická jednotka; výpočet relativní četnosti hodnoty znaku; určení charakteristických poloh – aritmetický průměr, medián, modus, percentil; určení variability (rozptyl, odchylka); vyhodnocení dat v grafech a tabulkách

 

Ukázka příkladů z kombinatoriky

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky jsou na testu zastoupeny 4-14 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z matematiky levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z matematiky

Kurz obsahuje 30 hodin výukových videí, více než 100 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.